BİRİM DANIŞMA KURULU
  • Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN - Müdür
  • Öğr. Gör. Hasret ÖZTÜRK - Müdür Yrd.
  • Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ - Bölüm Başkanı
  • Gökhan ÖZVEREN - Mezun Öğrenci
  • Mehmet DÜNDAR - Mezun Öğrenci
  • Serkan VURGUN - Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
  • Erhan ODACI - AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Burdur İl Yöneticisi