MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Programın amacı; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel muhasebecilik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ile Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir.
Programı bitiren öğrencilere nitelikli muhasebe meslek elemanı ünvanı verilir.

Mezun Öğrenciler, Bilgisayar teknolojileriyle Muhasebe uygulamalarını yerine getirebilme yeteneğini kazanırlar.
Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir

Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz;
- Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilecek,
- İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilecek,
- Muhasebe alanındaki temel ilke ve kavramlarına hakim, hukuki sorumluluklarını bilen ve meslek ahlakına sahip,
- Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen,
- Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen,
- Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen,