PAZARLAMA PROGRAMI

Meslek yüksekokullarında öğrencilere pazarlama eğitiminin yanı sıra kendine özgüvenini kazanması için pazarlamaya yönelik uygulama dersleri verilmektedir. Böylelikle bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin kişisel gelişimleri de sağlanmaktadır. Öğrenciler çoğunlukla gerçek piyasa koşullarında karşılaşacakları konularda eğitim almaktadır. Bu programın temel amacı; pazarlama alanında gerekli yetişmiş insan kaynağını sağlamak, bu alanda eğitim alan öğrencilere, müşteri memnuniyeti kavramını benimsetmek, satış ve pazarlamadaki yeni kavramları tanıtmak ve uygulatmak, satış stratejileri konusunda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Pazarlama Programı mezunları her türlü işletmede rahat bir şekilde iş bulma olanağına sahiptir. Gün geçtikçe artan rekabet, işletmelerin pazarlama faaliyetlerine gereken önemi vermelerini zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla Pazarlama Programı alanında eğitim alan öğrencilerimizin istihdam sorunu olmayacaktır.
Bölgesel olarak baktığımızda daha çok tarımsal, hayvansal ve yer altı kaynakları alanlarından istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca ilimizin turizm bölgesi Antalya’ya yakınlığı sayesinde sanayi, perakende ve hizmet sektörü hızlı bir şekilde gelişmektedir.
Meslek Yüksekokul’umuz Pazarlama Programı’ndan mezun olacak öğrencilerimiz, yöremiz ve çevresinde bulunan üretime dayalı sanayi kollarında, mağazalarda, turizm ve eğlence gibi kollarda pazarlama elemanı olarak çalışabilecektir.
Hem sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirmek, hem de bu alanda eğitim gören öğrencilerin okul sonrası işsizlik sorunlarını çözümleyebilmek için Burdur MYO Pazarlama Programı ile Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü sürekli işbirliği içinde çalışmaktadır.