SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Sağlık hizmetleri sektörü günümüzde en hızlı büyüyen dinamik endüstrilerden birisi olma özelliğini kazanmıştır. Ülkemizin maliyet avantajları ve bilgi birikimi dikkate alındığında, bu sektörün zaman içinde uluslararası niteliğini artırması ve farklı kültürlerden gelen hasta sayısının artması tahmin edilmektedir. Bu nedenle, birçok özel ve resmi sağlık kuruluşu, rekabetin yoğun olduğu bu piyasada kendilerini başarıya ulaştıracak profesyonel yöneticiler ve idari personel gereksinimi duymaktadır. Ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesi, çeşitlenmesi ve ekonomik boyutunun artması ile birlikte sağlık kurumlarının etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır.  Bu da iyi yöneticilerin iş başında olmaları ile mümkündür. Hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, bu ihtiyacı karşılayacak donanımlı, iletişim becerilerine hâkim, vizyon sahibi profesyonel yönetici ve idareciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık kurumları işletmeciliği programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Sağlık kurumları yönetimi, sağlık sistemleri, sağlık mevzuatı, sağlık kurumlarında üretim yönetimi, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, tıbbi dokümantasyon, sağlık kurumlarında bilgi yönetimi ve toplam kalite yönetimi programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Ön Lisans derecesi alırlar ve programdan mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı” unvanını kazanırlar.

Sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişi olarak nitelendirilen “Sağlık Kurumları İşletmecisinin” meslek hayatındaki görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmenin sağlık politikasını oluşturur, sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
 • Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken kaynağı sağlar ve yönetir.
 • Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar ve alışmalar düzenleyerek hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
 • Sağlık alanındaki gelişmeleri izler ve çalıştığı kurumda kaliteyi artırıcı önlemler alır.
 • Muayene ve sağlık ücretini saptar.
 • Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Mezun öğrenciler DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün öğretimde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler;

 • İşletme
 • Sağlık İdaresi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
 • Sağlık Yönetimi