.

GENEL BİLGİ

Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 6 Aralık 1976 tarihinde kurulmuştur. 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınmış; Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı ön lisans düzeyinde öğrenim yapan bir meslek yüksekokulu haline getirilmiştir. 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanmıştır. Son olarak da, 17.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun'la kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlanarak Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

16.05.2012 tarih ve 21374 sayılı yazı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile Meslek Yüksekokulu; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3'e bölünmüştür.

7100 m² kapalı alan içinde 15 büro, tamamı projeksiyonlu 17 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 konferans salonu, 1 kafeterya, 1 etüt salonu, 1 yemekhane; 4000 m² açık alan içinde 1 suni çim halı saha, 1 voleybol ve 1 basketbol sahası ile hizmet vermektedir.

Yüksekokulumuzda;

Pazarlama, (Kapalı)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, (Normal Öğr.)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,  (I. ve II. Öğr.)

Çağrı Merkezi Hizmetleri, (I. ve II. Öğr.)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, (I. ve II. Öğr.)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (I. ve II. Öğr.)  programları yer almaktadır

 

Yüksekokulumuz teknolojiyi ve diğer gelişmeleri de yakından izleyerek yapısını hızla genişletmektedir. Eğitim ve öğretimin çağdaş uygulama olanakları ile desteklendiği okulumuzda, öğrencilerimiz derslerde edindikleri teorik bilgilerini alanlarındaki işyerlerinde uygulama yaparak pekiştirmektedir.

Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı mezun oldukları alanlarda iş bulmakta veya DGS ile dört yıllık bölümlere geçiş yaparak öğrenim hayatlarını sürdürmektedirler.

MİSYON

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, özgün ve estetik değerlerle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, uluslararası standartlarda mesleki ve teknik beceriye sahip, üstün nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

VİZYON

Takım çalışmasını teşvik eden, paylaşımcı bir yönetime sahip, il, bölge ve ülke sorunlarının çözümüne dönük çalışmalar yapan, çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, uluslararası platformlarda aranılır nitelikte meslek elemanları yetiştiren, değişime öncülük eden, mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak.

Hakkımızda menü