.

Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Özlem TAGAY                    Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Hasret ÖZTÜRK       Müdür Yardımcısı

 Dr. Öğretim Üyesi Tülay ÖZKAN    Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ         Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN       Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN             Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN            Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Ayşe UÇAK                    Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanı V.

Öğr.  Halil ÇEÇEN                         Hukuk Bölüm Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN     Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı V.

Öğr. Gör. Timur Osman GEZER  Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı V.

Öğr. Gör. Timur Osman GEZER  Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı V.

Hakkımızda menü