.

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN       Müdür

Öğr. Görevlisi Hasret ÖZTÜRK      Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU         Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ       Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN     Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN           Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN          Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN    Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ     Hukuk Bölüm Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN   Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı V.

Hakkımızda menü