.

Birim Kalite Komisyonu

GÖREVİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

E-POSTA

Komisyon Başkanı

Müdür Yardımcısı

Tülay ÖZKAN

tulayozkan@mehmetakif.edu.tr

Raportör

Yüksekokul Sekreteri

Ömer SAĞDIÇ

osagdic@mehmetakif.edu.tr

Üye

Öğr. Görevlisi

Ayşe UÇAK

ayseucak@mehmetakif.edu.tr

Üye

Öğr. Görevlisi

Umut ÖKTEM

umut@mehmetakif.edu.tr

Üye

Öğr. Görevlisi

Halil ÇEÇEN

hcece@memetakif.edu.tr

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Sibel Türkoğlu

sturkoglu@mehmetakif.edu.tr

  

kalite menü