.

Yönetim Koordinatörlükleri

Eğitim Öğretim ve öğrenci İşleri  : Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Basın Yayın İşleri                           : Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Personel ve Destek Hizmetleri     : Dr.Öğr. Üyesi. Hasret ÖZTÜRK

Mali İşler                                         : Dr. Öğr. Üyesi Hasret ÖZTÜRK

Sosyal Faaliyetler                          : Dr. Öğr. Üyesi Hasret ÖZTÜRK

                   PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

 

PROGRAM ADI

 

ADI SOYADI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Öğr. Gör. Müşerref ÇOKSAK

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

İşletme Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU

Adalet

Öğr. Gör. Şeyma AKKAŞOĞLU

Basın ve Yayıncılık

Öğr. Gör. İsmail DÜĞER

Basım ve Yayım Teknolojileri

Öğr. Gör. İsmail DÜĞER


 


Akademik Birim Koordinatörlükleri

 

Görevlendirilen Personelin  

       Adı Soyadı

FARABİ Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN

AKTS Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Erasmus ve Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Rana İÇMEN

DGS Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Reyhan MEÇ

SPOR YARIŞMALARI Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

 

 

FARABİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

FARABİ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Koordinatörü-

 

 

Öğr. Gör Müşerref ÇOKSAK

FARABİ

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

Farabi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

FARABİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU

Farabi

Adalet Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Şeyma AKKAŞOĞLU

FARABİ

Basın ve Yayıncılık Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. İsmail DÜGER

FARABİ

Basım ve Yayım Teknolojileri Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. İsmail DÜGER

 

 

ERASMUS VE MEVLANA

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program koordinatörü

 

Öğr. Gör Müşerref ÇOKSAK

ERASMUS VE MEVLANA

Çağrı Merkezi Hizmetleri Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

ERASMUS VE MEVLANA

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

ERASMUS VE MEVLANA

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

ERASMUS VE MEVLANA

 Adalet Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Şeyma AKKAŞOĞLU

ERASMUS VE MEVLANA

Basın ve Yayıncılık Program Koordinatörü

  

Öğr. Gör. İsmail DÜGER

ERASMUS VE MEVLANA

Basım ve Yayım Teknolojileri Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. İsmail DÜGER

ERASMUS VE MEVLANA

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU

 

 

AKTS

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Müşerref ÇOKSAK

AKTS

Çağrı Merkezi Hizmetleri Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

AKTS Adalet Program Koordinatörü

Öğr. Gör. Şeyma AKKAŞOĞLU

AKTS

 Basın ve Yayıncılık  Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. İsmail DÜGER

AKTS

 Basım ve Yayım Teknolojileri Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. İsmail DÜGER

AKTS

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Program Koordinatörü

  

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

AKTS

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Koordinatörü

 

 Öğr. Gör Nermin BAŞGÜL

AKTS

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Koordinatörü

 

 Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU

 


         AKADEMİK BİRİM TEMSİLCİLİKLERİ

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Ayşe UÇAK

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Işıtan Mehmet TAŞ


       MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

3

Öğr. Gör. Selda ÜNSAL

 

        İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

3

Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

 

       BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör. Müşerref ÇOKSAK

3

Öğr. Gör. Umut ÖKTEM

 

       ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör Reyhan MEÇ

3

Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

 

        PAZARLAMA PROGRAMI STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN

2

Öğr. Gör. Reyhan MEÇ

3

Öğr. Gör. Raşit ACAR

 

       SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI STAJ KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN

2

Öğr. Gör. Raşit ACAR

3

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

 

     MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MEZUNİYET KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI MEZUNİYET KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI MEZUNİYET KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör. Müşerref ÇOKSAK

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI MEZUNİYET KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

PAZARLAMA PROGRAMI

MEZUNİYET  KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN

2

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI MEZUNİYET KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN

2

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

MEZUNİYET KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Ayşe UÇAK

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

ADALET PROGRAMI MEZUNİYET KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Halil ÇEÇEN

2

Öğr. Gör Şeyma AKKAŞOĞLU

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI  MEZUNİYET KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Öğr. Gör. Timur Osman GEZER

2

Öğr. Gör. İsmail DÜĞER

3

Yüksekokul Sekreteri Ömer SAĞDIÇ

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI YATAY GEÇİŞ,

MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL

3

Öğr. Gör. Selda ÜNSAL

 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

YATAY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör. Müşerref ÇOKSAK

3

Öğr. Gör. Umut ÖKTEM

4

Öğr. Gör. Rana İÇMEN

 

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

YATAY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇATAL

3

Öğr. Gör. Reyhan MEÇ

4

Öğr. Gör. Mehmet VARKAL

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

YATAY GEÇİŞ,  MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN

2

Öğr. Gör. Dilşad Tülgen ÇETİN

3

Öğr. Gör. Raşit ACAR


 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

YATAY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN

2

Öğr. Gör. Ayşe UÇAK

3

Öğr. Gör. Seher YASTIOĞLU

4

Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU

           

ADALET PROGRAMI

YATAY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör. Halil ÇEÇEN

3

Öğr. Gör. Işıtan Mehmet TAŞ

 

BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

YATAY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ

2

Öğr. Gör Timur Osman GEZER

3

Öğr. Gör. İsmail DÜGER

4

Öğr. Gör. Ozan GÜVENDİ


 MADDİ HATA İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ

Öğr.Gör. Hasret ÖZTÜRK (Md. Yrd.)

Komisyon Başkanı

Öğr.Gör. Nermin BAŞGÜL

Üye

Öğr.Gör.Müşerref ÇOKSAK

Üye

 

             

 

                                                             

 

 

Hakkımızda menü