.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN
Müdür
mtekin@mehmetakif.edu.tr
+90 0248 213 45 02
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Hasret ÖZTÜRK
Müdür Yardımcısı
hozturk@mehmetakif.edu.tr
+90 0248 213 45 13
Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU
Müdür Yardımcısı
fgundogdu@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 45 12
Yüksekokul Sekreteri
Ömer SAĞDIÇ
Yüksekokul Sekreteri
osagdic@mehmetakif.edu.tr
+90 0248 213 45 04
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN - Yüksekokul Müdürü

Hakkımızda menü