SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Sivil havacılık sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerle yolcu taşımacılığının yanı sıra hava kargo taşımacılığı sektörü de öngörülenin ilerisinde gelişmektedir. Lojistik sektöründeki gelişmeler ve entegre planlamalar, zamanın maliyete etkisi, uygulamada Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğini sektörün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.
Gelişmeler doğrultusunda doğan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı; havaalanları, havayolu ve handling işletmelerinde uçağın ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini gerçekleştirebilecek, gerekli havacılık ve işletme bilgisiyle donanmış nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilere, hava taşıtları ve ulaştırma sistemlerini içeren teknik bilgilerin öğretilmesine ve işletme disiplinine ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik bir eğitim verilmektedir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’ndan mezun olacak öğrencilerimiz, sivil havacılık sektöründeki çeşitli şirketlerde, lojistik şirketlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili sivil toplum örgütlerinde istihdam edilebilmektedirler.
Mezun öğrenciler ayrıca, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bu programlar:

  • Havacılık İşletmeciliği
  • İşletme
  • Lojistik Yönetimi
  • Seyahat İşletmeciliği
  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Ulaştırma ve Lojistik
  • Uluslararası Lojistik

ÖSYM Bilgileri
Öğrenim Dili: Türkçe
Puan Türü: YGS – 6
Süresi: 2 Yıl