.

İdari Personel

Ömer SAĞDIÇ
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 45 04
E-posta: osagdic@mehmetakif.edu.tr
Mert RENÇBER
Memur
Taşınır Kayıt
Telefon: +90 0248 213 45 22
E-posta: mrencber@mehmetakif.edu.tr
Feray ANAÇ
Sürekli İşçi
Yazı İşleri Bürosu
Telefon: +90 248 213 45 17
E-posta: fanac@mehmetakif.edu.tr
Canan ARICAN
Sürekli İşçi
Müdür Sekreteri
Telefon: +90 248 213 45 02
E-posta: carican@mehmetakif.edu.tr
Yunus CAN
Sürekli İşçi
Santral
Telefon: +90 248 213 45 45
E-posta: yunuscan@mehmetakif.edu.tr
Sibel TÜRKOĞLU
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 45 06
E-posta: sturkoglu@mehmetakif.edu.tr
Bülent KARAATA
Şef
Muhasebe - Mali İşler-
Telefon: +90 248 213 45 20
E-posta: bkaraata@mehmetakif.edu.tr
İsmail TEKELİOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Bürosu
Telefon: +90 248 213 45 56
E-posta: tekelioglu@mehmetakif.edu.tr

İdari Personel