.

İdari Personel

Ömer SAĞDIÇ
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 45 04
E-posta: osagdic@mehmetakif.edu.tr
Canan ARICAN
Sürekli İşçi
Müdür Sekreteri / Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 45 02
E-posta: carican@mehmetakif.edu.tr
Bülent KARAATA
Şef
Mali İşler (Muhasebe)
Telefon: +90 248 213 45 20
E-posta: bkaraata@mehmetakif.edu.tr
İsmail ŞAKIR
Şef
Mali İşler (Muhasebe)
Telefon:
E-posta: isakir@mehmetakif.edu.tr
Feray ANAÇ
Sürekli İşçi
Yazı İşleri Bürosu
Telefon: +90 248 213 45 17
E-posta: fanac@mehmetakif.edu.tr
İsmail TEKELİOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Bürosu
Telefon: +90 248 213 45 56
E-posta: tekelioglu@mehmetakif.edu.tr
Sibel TÜRKOĞLU
Sürekli İşçi
BÖLÜM SEKRETERİ (Hukuk Bölümü - Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü -Gazeteclik ve Habercilik Bölümü- Görsel- İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü - Ulaştırma Hizmetleri Bölümü- Yönetim ve Organizasyon Bölümü)
Telefon: +90 248 213 45 06
E-posta: sturkoglu@mehmetakif.edu.tr
İsmail TEKELİOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 0248 213 45 56
E-posta: tekelioglu@mehmetakif.edu.tr
Yunus CAN
Sürekli İşçi
Santral Görevlisi
Telefon: +90 248 213 45 45
E-posta: yunuscan@mehmetakif.edu.tr
Gülişan ÇAKIR
Sürekli İşçi
Temizlik Personeli
Telefon: +90 248 213 4542
E-posta: gcakir@mehmetakif.edu.tr
Şahin ARAÇ
Sürekli İşçi
Telefon: +90 0248 213 4540
E-posta: sarac@mehmetakif.edu.tr

İdari Personel