.

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Dr. Öğretim Üyesi  Muzaffer TEKİN     Müdür

Öğr. Görevlisi Hasret Öztürk                Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Fatih GÜNDOĞDU                Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ             Üye

Dr. Öğretim Üyesi Burcu ALAN            Üye

Öğr. Görevlisi  Nermin BAŞGÜL          Üye
Hakkımızda menü