.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Özlem TAGAY                         Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Hasret Öztürk                Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN               Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN             Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ               Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ALAN                   Üye

Öğr. Gör. Nermin BAŞGÜL                    Üye
Hakkımızda menü