.

Bİrim Danışma Kurulu

  • Doç.Dr. Özlem TAGAY - Müdür
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasret ÖZTÜRK - Müdür Yardımcısı
  • Dr. Öğr. Tülay ÖZKAN- Müdür Yardımcısı
  • Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ  - Bölüm Başkanı
  • Abdullah ORUÇ Burdur Defterdarlığı Gelir Müdür V.
  • Serkan VURGUN  - Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
  • Erhan ODACI - AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Burdur İl Yöneticisi
  • Gürhan ÖZVEREN - Mezun Öğrenci
  • Mehmet DÜNDAR - Mezun Öğrenci


Hakkımızda menü